Waar we voor staan

Onze aanpak is persoonlijk en gaat uit van een intensieve samenwerking. In een veilige omgeving neem je deel aan het maatschappelijke proces. Ondertussen werk je aan sociale vaardigheden, open je je gevoelsleven en leer je emoties en impulsen te reguleren. Zo creëren we een gelijkwaardige werkrelatie en gaan we samen voor de hoogst haalbare vorm van zelfredzaamheid.

I Am One heeft verschillende woonlocaties in Eindhoven en omgeving. Het aanbod varieert van een kamer tot bijvoorbeeld een 24u woonlocatie met eigen voorzieningen. Ons hoofdkantoor is het bedrijfsverzamelgebouw BounceSpace in Eindhoven. Midden in deze ondernemende omgeving krijgen zorgvragers de kans om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten middels activering. Daarnaast biedt I Am One verschillende activeringsprojecten in de omgeving. 

Voorbeelden van ons activeringsaanbod zijn, de I Am One Kitchen, de Klusbus, sport & vrije tijd

Missie & Visie

Missie

I Am One is een wettelijk toegelaten zorginstelling (Wtzi) die zich ten doel stelt om (jong)volwassenen vanaf 16 jaar in een veilige omgeving te begeleiden en ondersteunen naar een zo zelfstandige manier van leven, gericht op de toekomst en hen te laten participeren in het maatschappelijk proces.

Visie

I Am One staat voor het opdoen van sociale vaardigheden, het openen van het gevoelsleven en het leren reguleren van emoties en impulsen. Middels deelname aan het maatschappelijk proces en het creëren van gelijkwaardige werkrelatie gaan we op zoek naar een voor jou zo’n prettige mogelijke invulling van je leven. 

Kwaliteit

Om de weg naar zelfredzaamheid vrij te maken, streven we naar topkwaliteit. Ons team bestaat uit gekwalificeerde medewerkers die naast de zorgvragers staan en op transparante wijze communiceren. We werken met een op maat gemaakt ECD (Elektronisch Cliëntendossier) dat bestaat uit een registratieprogramma en een app. En ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de NEN 15224 norm.

Kleinschaligheid

Alles is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Wij bieden kleinschalige woonvoorzieningen en activering vind plaats in kleine groepen. Onze medewerkers zijn betrokken en bereikbaar. I Am One werkt methodisch en denkt niet vanuit problemen maar vanuit oplossingen.

Innovatie

Alle veranderingen in de zorg bieden volop kansen. I Am One is een zorgorganisatie nieuwe stijl. We gebruiken apps en software in plaats van alleen maar formulieren. We zitten niet in een saai pand, maar vormen met startups in een inspirerende omgeving een soort mini-maatschappij. Hier kunnen zorgvragers echt meedraaien en uitstromen. Sociale vaardigheidstraining gebeurt ter plekke en op basis van activering: eerst ontladen, dan ontspannen, dan praten.

Perspectief

Onze zorgvragers zo veel mogelijk zelfstandig laten wonen en werken, dat is een doel dat voor iedereen perspectief biedt. In nauwe samenwerking met een groot netwerk aan ketenpartners bieden we daarom passende woonruimte. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat eenieder in welke situatie dan ook, perspectief heeft.

Duurzaamheid

De lange termijn is wat telt voor I Am One. Of het nu gaat om collega's, ketenpartners of zorgvragers, we bouwen aan duurzame relaties en lange samenwerkingen. Zo bieden we enerzijds continuïteit in zorg en houden steken we anderzijds zo veel mogelijk energie in onze zorgvragers. Zo is bijvoorbeeld het verloop onder personeel bij I Am One opvallend laag naast ook het ziekteverzuim.

De medewerkerstevredenheid kreeg dit jaar dan ook een 8,5 en daar zijn we erg trots op. Ontmoet hier ons team

slaapwacht

Marjan van Ziel

Zorgcoördinator / ambulant begeleidster

Djenica Voss

Kok I Am One Kitchen

Paul Vogels

Ambulant begeleidster

Laura Verwimp

Verpleegkundige

Amber van de Ven

Woonbegeleider

Thijs Veldhuis

Woonbegeleider / ambulant begeleider

Desiree Siebers

Slaapwacht

Max Reker

Student social work

Cynthia Osagie

Gedetacheerd hoofd financiën

Saskia van Nistelrooij

begeleider

Bobbi Ketel

Ambulant begeleidster / dagbesteding

Chrissy Kauffelt

Zorgcoördinator

Peet Jacobs

Begeleider in opleiding

Diego van Iersel

Woonbegeleidster / roosteraar / HR-medewerker

Corke Haksteeg

Woonbegeleidster

Evi Gijsbers

Ambulant begeleidster / behandelaar / woonbegeleidster

Elise van Gerwen

Initiatiefnemer / directeur

Pieter Francissen

Ambulant begeleidster / kwaliteitsfunctionaris

Joyce Engelen

Woonbegeleider / slaapwacht

Pelar Elo

Slaapwacht

Ilse van Doremalen

Medewerker dagbesteding i.o.

Zoe Donkers

Gedragswetenschapper

Sandra Donders

Ambulant begeleider / behandelaar

Daan Creemers

Zorgondersteuner

Ghislaine Claassen

Gedragswetenschapper in opleiding

Kelly Boschker

Woonbegeleider / preventiemedewerker

Betty Baelus

Woonbegeleider

Jaime Arboleda

Ook werken bij I Am One?

Bekijk onze actuele vacatures via de website Brabantzorg en volg ons op social media!

Doe je een (MBO of HBO) opleiding voor de zorg en wil je graag stagelopen bij I Am One?
Stuur je CV én motivatiebrief naar HR@iamone.nl

 

 

Vacatures: Brabantzorg

Cliëntenraad

I Am One valt voor het vorm geven van medezeggenschap onder de kleine zorgaanbieders. We hebben onze medezeggenschap van cliënt op verschillende manieren vorm gegeven:

  • Client tevredenheidsonderzoek
  • Bijeenkomst met bestuur en cliënten op thema avond
  • Op thema commissie samenstelling
  • Formele formering cliëntenraad
  • Ideeënbus

Bij de woonzorglocaties worden huiskamerbesprekingen gevoerd. 

Conform de WMCZ is de cliëntenraad bij I Am One vormgegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Evi Gijsbers via evi@iamone.nl 

Raad van Commissarissen

I Am One werkt middels de Governance Code zorg. Onderdeel hiervan is de Raad van Commissarissen welke uit 3 leden bestaat. 

  • drs. dhr. M v Tol (voorzitter)
  • dhr. R Keeris (zorg)
  • drs. H v.d. Hoogenhoff (financiën)